Verkiezing mkb-vriendelijkste gemeente, wat vindt het Flynth-ondernemerspanel?

MKB-Nederland organiseert voor de vierde keer de verkiezing ‘MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland’. Dit jaar doet zij dat in samenwerking met kennispartner Flynth. Met de verkiezing wil Flynth gemeenten bewust(er) maken van hun rol als ondersteuner van lokaal ondernemerschap. Bij de vorige verkiezing in 2013 kwamen de gemeenten Bergambacht en Zwolle als winnaars uit de bus.

De verkiezing ‘MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland’ is inmiddels gestart. Flynth peilde alvast de stemming onder haar eigen ondernemerspanel. En hoewel zo’n 39% van de respondenten tevreden is over de gemeente, vindt bijna een kwart de dienstverlening onder de maat... Hoe zit dit bij u? Hoe mkb-vriendelijk is uw gemeente? Laat van u horen en vul de enquête voor de verkiezing in!

Hoe werkt de verkiezing?
De verkiezing is een enquête die digitaal en telefonisch wordt afgenomen bij minimaal 18.000 ondernemers. U kunt de enquête invullen op www.mkbvriendelijkstegemeente.nl/flynth. De vragen vallen binnen vier pijlers:

1. Tevredenheid van de ondernemers over de eigen gemeente
2. Imago van de gemeente bij ondernemers buiten de gemeente
3. Communicatie en beleid met betrekking tot het mkb
4. Beleving van de gemeentelijke lasten

Ondernemerspanel: tops & flops
Flynth vroeg haar ondernemerspanel: hoe tevreden bent u over uw gemeente? De respondenten zijn het meest tevreden over de telefonische bereikbaarheid, dienstverlening en betrokkenheid van hun gemeente. Ook is er tevredenheid over de lokale regelgeving. Het minst tevreden zijn de respondenten over de reactiesnelheid op e-mails, de deskundigheid van ambtenaren, het verkeersbeleid, de afhandeling van kapvergunningen en het lokale ondernemersklimaat.

Het belang van een ‘mkb-vriendelijke’ gemeente wordt door het ondernemerspanel overigens breed onderschreven. Maar liefst 68% zegt dit ‘belangrijk’ te vinden en 32% ‘redelijk belangrijk’. Geen enkele respondent vindt dit ‘onbelangrijk’.

Verbeterpunten
Het grootste verbeterpunt in de dienstverlening van hun gemeente zien de ondernemers in een vast aanspreekpunt voor ondernemers, via een vaste contactpersoon of speciaal ondernemersloket (66%). Ook een structureel overleg tussen gemeente en ondernemers wordt toegejuicht (63%), net als meer investeringen in infrastructuur en voorzieningen (44%).

Wisselende beoordelingen

Op verschillende deelaspecten geven de ondernemers hun gemeente wisselende beoordelingen. Opvallend is ‘communicatie’, dat door 56% ‘voldoende’ wordt bevonden, maar waar 32% een onvoldoende voor geeft. Ook over de afhandeling van bouwvergunningen en de betrokkenheid van ambtenaren heerst verdeeldheid. In de ene gemeente gaat dit kennelijk stukken beter dan in de andere. 

Snelheid van werken
46% voldoende
39% onvoldoende
Vriendelijkheid
90% voldoende
5% onvoldoende
Toegankelijkheid
85% voldoende
12% onvoldoende
Deskundigheid
49% voldoende
37% onvoldoende
Betrouwbaarheid
54% voldoende
37% onvoldoende
Begrip voor ondernemers
56% voldoende
32% onvoldoende
Vergunningverlening
49% voldoende
25% onvoldoende
Veiligheid
56% voldoende
17% onvoldoende

Uw gemeente: geef uw mening
Bent u tevreden over de dienstverlening van uw gemeente? Heeft u ideeën hoe het anders kan? Uw mening telt! Vul de enquête voor de verkiezing in op mkbvriendelijkstegemeente.nl/flynth en twitter mee met #mkbvriendelijk. Later dit najaar wordt de landelijke winnaar bekendgemaakt. Ook wordt er per provincie en regio een winnaar uitgeroepen.

Aanmelden voor het Flynth-panel?
Flynth houdt u graag op de hoogte hoe collega-ondernemers denken over ontwikkelingen en trends. Meld u hier aan als lid van het ondernemerspanel, dan ontvangt u (online) ondernemersvragen. Flynth is benieuwd naar uw mening!


« Terug naar het overzicht